Thành phố Thái Nguyên phấn đấu 100% các chợ được triển khai mô hình chợ 4.0 trong năm 2023.
Ngày cập nhật : 28/03/2023 | Lượt xem : 687