Thành phố Thái Nguyên ra quân tổng vệ sinh môi trường phục vụ Đại hội Đảng bộ Thành phố lần...
Ngày cập nhật : 10/08/2020 | Lượt xem : 7965