Thành phố Thái Nguyên thành lập các Đoàn dự lễ tuyên thệ chiến sỹ mới.
Ngày cập nhật : 04/06/2024 | Lượt xem : 378