Thông qua các nội dung trình tại Kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XIX.
Ngày cập nhật : 16/03/2023 | Lượt xem : 387