Tiếp xúc cử tri phường Đồng Quang trước kỳ họp thứ 18, HĐND thành phố Thái Nguyên.
Ngày cập nhật : 18/06/2024 | Lượt xem : 363