Trên 150 hội viên phụ nữ phường Chùa Hang tham gia đồng diễn dân vũ.
Ngày cập nhật : 04/05/2024 | Lượt xem : 908