Trên 150 hội viên phụ nữ phường Tân Lập tham gia đồng diễn dân vũ.
Ngày cập nhật : 03/05/2024 | Lượt xem : 417