Trường THCS Sơn Cẩm 2 đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Ngày cập nhật : 17/11/2023 | Lượt xem : 419