UBND phường Gia Sàng ra mắt mô hình "Tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự gắn với Camera an ninh"
Ngày cập nhật : 14/10/2021 | Lượt xem : 1841