UBND thành phố Thái Nguyên hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Phúc Xuân.
Ngày cập nhật : 01/06/2023 | Lượt xem : 422