Xã Quyết Thắng đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Ngày cập nhật : 14/09/2023 | Lượt xem : 393