Bạn đang nghe: Bộ y tế khuyến cáo không dùng buồng khử khuẩn, phòng áp lực âm phòng dịch Covid-19

Ngày cập nhật: 07/04/2020 | Lượt nghe: 9715