Bạn đang nghe: Góp ý Luật đất đai: Đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng trong xã hội; Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính Phủ quy điịnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu

Ngày cập nhật: 17/03/2023 | Lượt nghe: 1296