Bạn đang nghe: Ngành Giáo dục - Đào tạo Thành phố Thái Nguyên triển khai cuộc thi "Tìm hiểu công tác cải cách hành chính" thành phố Thái Nguyên năm 2019

Ngày cập nhật: 26/08/2019 | Lượt nghe: 11171