Bạn đang nghe: "Nóng" tình trạng làm và sử dụng giấy tờ giả, bài 3: Hậu quả thật và những "rào cản" pháp lý; Luật Tài nguyên nước được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2023

Ngày cập nhật: 29/04/2024 | Lượt nghe: 511