Bạn đang nghe: Phấn đấu giảm hơn 4.700 hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn đa chiều

Ngày cập nhật: 07/10/2023 | Lượt nghe: 463