Bạn đang nghe: Phát huy vai trò của cấp ủy trong công tác giải phóng mặt bằng ở Đồng Bẩm

Ngày cập nhật: 29/11/2022 | Lượt nghe: 914

KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC

PHÁP LUẬT - ĐỜI SỐNG