Bạn đang nghe: Phỏng vấn bà Nguyễn Thị Quốc Hòa - Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo TPTN về công tác đảm bảo An toàn thực phẩm đối với bếp ăn bán trú trong trường học trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên

Ngày cập nhật: 18/03/2019 | Lượt nghe: 12057