Bạn đang nghe: Thái Nguyên phấn đấu giảm 3.365 hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều

Ngày cập nhật: 07/10/2023 | Lượt nghe: 520