Bạn đang nghe: Thành phố Thái Nguyên tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính

Ngày cập nhật: 23/03/2020 | Lượt nghe: 10313