Bạn đang nghe: Thành phố Thái Nguyên tập trung triển khai Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực

Ngày cập nhật: 26/06/2021 | Lượt nghe: 3256