Bạn đang nghe: Thành phố Thái Nguyên tích cực triển khai Dự án "Phát triển tổng hợp đô thị động lực"

Ngày cập nhật: 27/11/2021 | Lượt nghe: 3132