Ký thỏa thuận hợp tác phối hợp triển khai dịch vụ công trực tuyến

Cập nhật ngày: 13/05/2024 03:46 (Lượt xem: 958)
Ngày 13-5, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thái Nguyên ký thỏa thuận hợp tác với Bưu điện tỉnh trong việc phối hợp triển khai dịch vụ công trực tuyến và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

Theo thỏa thuận, người dân sẽ được hưởng một số tiện ích như: Nhân viên Bưu điện tỉnh hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe do ngành GTVT cấp tại các điểm bưu cục hoặc điểm đổi giấy phép lái xe lưu động; nhận kết quả giải quyết TTHC; nhận kết quả thi cấp mới giấy phép lái xe tại nhà theo yêu cầu.

Để thỏa thuận phát huy hiệu quả, thời gian qua, Sở GTVT đã phối hợp với Sở Y tế công khai danh sách các cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe cho người lái xe; chỉ đạo các cơ sở kịp thời liên thông kết quả khám bệnh trên Cổng dịch vụ công quốc gia để nhân dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến tại nhà, tại các bưu cục thuộc Bưu điện tỉnh. Hai ngành GTVT và Bưu điện tỉnh đã tổ chức tập huấn cho nhân viên các bưu cục về tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe toàn trình trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Từ đầu năm tới nay đã có 6.200 hồ sơ TTHC được trả người dân qua dịch vụ bưu chính công. Việc hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến sẽ được thí điểm trong tháng 5-2024 và triển khai đồng loạt từ tháng 6 trên phạm vi bưu cục toàn tỉnh.

https://baothainguyen.vn/xa-hoi/cai-cach-hanh-chinh/202405/ky-thoa-thuan-hop-tac-phoi-hop-trien-khai-dich-vu-cong-truc-tuyen-00417f3/
Các tin khác: