Lấy 131 mẫu nông, lâm, thủy sản để phân tích an toàn thực phẩm

Cập nhật ngày: 06/06/2024 08:08 (Lượt xem: 961)
Trong năm 2023 và 5 tháng đầu năm 2024, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản Thái Nguyên (Sở Nông nghiệp và PTNT) đã tổ chức lấy 131 mẫu nông, lâm, thủy sản để phân tích an toàn thực phẩm.

Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản Thái Nguyên thẩm định sản phẩm

tại Hợp tác xã Tâm Trà Thái, xã Tân Cương (TP. Thái Nguyên).

Cụ thể gồm: 52 mẫu tại vùng sản xuất tập trung; 27 mẫu tại chợ trung tâm, chợ truyền thống; 10 mẫu tại cơ sở sản xuất, kinh doanh; 42 mẫu tại các chủ thể được chứng nhận OCOP.

Với các mẫu: chè, rau, quả, thịt lợn, thịt gà, tương, cá… chỉ tiêu kiểm nghiệm chủ yếu gồm: dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; dư lượng kháng sinh; dư lượng chất phụ gia; kim loại nặng; định lượng vi sinh trong thực phẩm; các chỉ tiêu về độ ẩm…

Qua kết quả phân tích, có 130 mẫu đạt yêu cầu và 1 mẫu không đạt yêu cầu (mẫu cá trắm cỏ) do phát hiện chất Malachite Green là hóa chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thủy sản.

Cùng với đó, Chi cục cũng thẩm định, xếp loại cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm với 105 cơ sở. Theo đó, có  37 cơ sở xếp loại A và 68 cơ sở xếp loại B.

https://www.baothainguyen.vn/thoi-su-thai-nguyen/202406/lay-131-mau-nong-lam-thuy-san-de-phan-tich-an-toan-thuc-pham-45025b0/
Các tin khác: