Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của TP. Thái Nguyên

Cập nhật ngày: 12/04/2024 08:14 (Lượt xem: 967)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 764/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, chuyển tiếp, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của TP. Thái Nguyên.

Khu tái định cư số 5, phường Tân Lập, TP. Thái Nguyên.

Theo đó, tổng diện tích các loại đất phân bổ bổ sung năm 2024 của TP. Thái Nguyên là 7,11ha. Trong đó, đất ở đô thị là 6,87ha thuộc các phường Hương Sơn, Phú Xá, Tân Lập và Túc Duyên. Quyết định này cũng phê duyệt kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung năm 2024 của TP. Thái Nguyên là 4,99ha (trong đó có 1,3ha đất trồng lúa, 0,48ha đất trồng cây hằng năm khác, 1,93ha đất trồng cây lâu năm, 1,28ha đất rừng sản xuất) và thu hồi đất bổ sung năm 2024 là 7,11ha.

Có 5 công trình, dự án đăng ký bổ sung mới năm 2024 với tổng diện tích sử dụng đất 6,86ha gồm: Khu dân cư đường Lưu Nhân Chú, phường Hương Sơn (giai đoạn II); Khu dân cư số 5 đường Việt Bắc, phường Tân Lập (giai đoạn I); cải tạo, sửa chữa và xây dựng một số hạng mục phục vụ hoạt động của Nhà thiếu nhi Thái Nguyên; chỉnh trang đô thị khu vực Bến Tượng, phường Trưng Vương và Dự án chỉnh trang hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật ngõ 392, phường Phan Đình Phùng.

Ngoài ra, Dự án khu dân cư số 14 (khu nhà ở Thăng Long), phường Túc Duyên, giao đất cho Công ty CP Đầu tư Thương mại Thủ đô Gió Ngàn đã được phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021, nay chuyển tiếp sang thực hiện năm 2024 với diện tích sử dụng đất 0,25ha.

UBND tỉnh giao UBND TP. Thái Nguyên công bố công khai kế hoạch sử dụng đất, tổ chức thu hồi đất, giao đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch các ngành, lĩnh vực liên quan phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

https://baothainguyen.vn/thoi-su-thai-nguyen/202404/phe-duyet-dieu-chinh-ke-hoach-su-dung-dat-nam-2024-cua-tp-thai-nguyen-28b06a0/
Các tin khác: