Thu hồi Dự án đầu tư xây dựng Đài Bắc Hotel

Cập nhật ngày: 29/02/2024 08:50 (Lượt xem: 962)
UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có Quyết định về việc thu hồi đất diện tích đất 8.288m2, thuộc thửa 601, tờ bản đồ địa chính số 42, phường Phan Đình Phùng (TP. Thái Nguyên) của Công ty cổ phần Đầu tư Đài Bắc TNKS. Lý do thu hồi là Nhà đầu tư không đưa đất vào sử dụng để thực hiện Dự án xây dựng Đài Bắc Hotel (khách sạn) liên tục trong 12 tháng kể từ khi được bàn giao đất trên thực địa và không làm thủ tục gia hạn tiến độ thực hiện dự án theo quy định.

Khu đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Đài Bắc Hotel chậm tiến độ giờ mới chỉ quây tôn làm bãi tập kết vật, liệu xây dựng và để cỏ mọc.

UBND tỉnh giao Sở Tài Chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế, UBND TP. Thái Nguyên và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác định, xử lý các nghĩa vụ tài chính liên quan đến dự án đảm bảo đầy đủ, đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất của TP. Thái Nguyên quản lý theo quy hoạch đối với diện tích 8.288m2 đất thu hồi.

Dự án đầu tư xây dựng Đài Bắc Hotel do Công ty cổ phần đầu tư Đài Bắc TNKS làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2009, bàn giao đất năm 2012 và cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất năm 2015. Tuy nhiên, từ khi được giao đất, chủ đầu tư hầu như chưa triển khai xây dựng hạng mục gì. Điều này, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai và mỹ quan đô thị của TP. Thái Nguyên.  

https://baothainguyen.vn/kinh-te/202402/thu-hoi-du-an-dau-tu-xay-dung-dai-bac-hotel-d230cd5/
Các tin khác: