Tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và hoạt động truyền đạo trái luật

Cập nhật ngày: 27/03/2024 08:49 (Lượt xem: 961)
Ban Dân vận Tỉnh ủy vừa phối hợp với Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) tổ chức Hội nghị tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hoạt động truyền đạo trái pháp luật; xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến qua Facebook.

Tại Hội nghị, các sinh viên đã ký cam kết không tin, không theo và không tham gia vào hoạt động của các “tà đạo”, tổ chức tự xưng hoạt động trái pháp luật; tích cực xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Tại Hội nghị, cán bộ, viên chức, đoàn viên, thanh niên, sinh viên các trường cao đẳng, đại học trực thuộc ĐHTN được các báo cáo viên phổ biến, hướng dẫn các nội dung: Nhận diện những hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo của các tổ chức tự xưng đội lốt tôn giáo hoạt động trái pháp luật trên địa bàn tỉnh; thông tin về tình hình an ninh mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao và các quy định của pháp luật; kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, tích cực…

Theo kế hoạch, Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ phối hợp với ĐHTN tổ chức 10 hội nghị tuyên truyền cho hơn 6.500 cán bộ, viên chức, đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong năm 2024. Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và hoạt động truyền đạo trái pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202403/tuyen-truyen-phong-chong-toi-pham-te-nan-xa-hoi-va-hoat-dong-truyen-dao-trai-luat-d152a7d/
Các tin khác: