KHÁCH SẠN THÁI NGUYÊN

Thứ ba 14/01/2014 - 15:09
Địa chỉ: Số 2, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 0280 3 852 803
Xem chi tiết

KHÁCH SẠN VICTORY

Thứ ba 14/01/2014 - 15:09
Địa chỉ: Số 68, đường Hoàng Văn Thụ Thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 0280 3 653 356
Xem chi tiết

KHÁCH SẠN HẢI YẾN

Thứ ba 14/01/2014 - 15:08
Địa chỉ: Tổ 12, đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 0280 3 851 086.
Xem chi tiết

KHÁCH SẠN HOÀNG ĐẾ.

Thứ ba 14/01/2014 - 15:08
Địa chỉ: Tổ 12, đường Phù Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 0280 3 754 348/ 3 750 318
Xem chi tiết

KHÁCH SẠN HỮU NGHỊ

Thứ ba 14/01/2014 - 15:08
Địa chỉ: Số 937, đường Dương Tự Minh, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 0280 3 758 777
Xem chi tiết

KHÁCH SẠN NGÀY MỚI

Thứ ba 14/01/2014 - 15:07
Địa chỉ: Số 182-184, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 0280 3 855 330/ 3 841 184
Xem chi tiết

KHÁCH SẠN MIMÔSA

Thứ ba 14/01/2014 - 15:07
Địa chỉ: phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 0280 3 544 454
Xem chi tiết

KHÁCH SẠN SƠN

Thứ ba 14/01/2014 - 15:07
Địa chỉ: Tổ 11, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 0280 3 857 222
Xem chi tiết

KHÁCH SẠN BẮC SƠN

Thứ ba 14/01/2014 - 15:07
Địa chỉ: Đường Cột Cờ, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 0280 3 854 978.
Xem chi tiết

KHÁCH SẠN HOÀNG MẤM

Thứ ba 14/01/2014 - 15:06
Địa chỉ: Đường Lương Thế Vinh, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 0280 3 841 999
Xem chi tiết