Ban chỉ đạo bầu cử thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Tích Lương.
Ngày cập nhật : 16/05/2021 | Lượt xem : 1034