Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên thông qua nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách...
Ngày cập nhật : 31/05/2021 | Lượt xem : 2067