Điện lực thành phố Thái Nguyên đảm bảo việc cấp điện trong ngày bầu cử.
Ngày cập nhật : 21/05/2021 | Lượt xem : 1549