Đoàn Công tác Ngân hàng Thế giới và Bộ xây dựng làm việc tại thành phố Thái Nguyên
Ngày cập nhật : 20/11/2018 | Lượt xem : 9697