Hoàn thành giải phóng mặt bằng tại khu vực điểm cuối của Dự án đường Bắc Sơn kéo dài.
Ngày cập nhật : 13/03/2021 | Lượt xem : 6982