Đối thoại giải quyết vướng mắc về bồi thường GPMB với hộ gia đình ông Trần Văn Thành, tổ 16,...
Ngày cập nhật : 04/03/2016 | Lượt xem : 10215