Đối thoại với hộ gia đình bà Bàng Khánh Thu và Hoàng Thị Khánh Ly, tổ 15, phường Đồng Quang.
Ngày cập nhật : 21/03/2016 | Lượt xem : 10356