Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên kiểm tra công tác chuẩn bị...
Ngày cập nhật : 16/05/2021 | Lượt xem : 18086