Làm cầu nối giữa Đảng với nhân dân.
Ngày cập nhật : 30/07/2016 | Lượt xem : 12281