Ra quân giải tỏa, xử lý vi phạm trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn phường Trưng Vương.
Ngày cập nhật : 19/05/2021 | Lượt xem : 1113