Thành phố Thái Nguyên làm việc với Bộ Xây dựng và Ngân hàng thế giới.
Ngày cập nhật : 16/08/2016 | Lượt xem : 9955