Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải trên Cổng dịch vụ công Quốc Gia

Cập nhật ngày: 02/12/2021 09:16 (Lượt xem: 1329)
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CHO NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA GỒM CÁC BƯỚC SAU:

HÃY ẤN VÀO ĐƯỜNG LINK BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC XEM CHI TIẾT

/UserFiles/files/attachment_1_1_0.pdf

 

Các tin khác: