Bế mạc Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ 3 năm 2015.
Ngày cập nhật : 01/12/2015 | Lượt xem : 15408