Chương trình nghệ thuật chào mừng Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ 3 năm 2015.
Ngày cập nhật : 28/11/2015 | Lượt xem : 10321