Chương trình nghệ thuật đêm khai mạc FESTIVAL Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ 2 năm 2013.
Ngày cập nhật : 10/11/2013 | Lượt xem : 11669