Sẽ có trên 4500 tác phẩm tham gia triển lãm - trưng bày sinh vật cảnh chào mừng Festival Trà...
Ngày cập nhật : 22/10/2015 | Lượt xem : 9663