Bạn đang nghe: Quyết liệt thực hiện giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu nhà ở Cao Ngạn

Ngày cập nhật: 09/05/2020 | Lượt nghe: 9931