TP. Thái Nguyên: Tỷ lệ trẻ sơ sinh được khám sàng lọc đạt khá

Thứ tư 19/06/2024 - 01:11
Từ đầu năm đến nay, TP. Thái Nguyên đã khám sàng lọc trước sinh cho 948 bà mẹ mang thai, đạt tỷ lệ 38%; khám sàng lọc cho 478 trẻ sơ sinh, đạt tỷ lệ 43,2%; là một trong những địa phương có số bà mẹ mang thai và...
Xem chi tiết