Bạn đang nghe: Tích cực GPMB thực hiện các hạng mục thuộc Dự án "Phát triển tổng hợp đô thị động lực - thành phố Thái Nguyên" trên địa bàn xã Linh Sơn

Ngày cập nhật: 11/06/2021 | Lượt nghe: 2518