Bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19

Cập nhật ngày: 30/10/2023 08:29 (Lượt xem: 961)
Quyết định 1269/QĐ-TTg nêu rõ, bãi bỏ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01 tháng 04 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. (Nguồn: Vietnam+)

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1269/QĐ- TTg bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Quyết định 1269/QĐ-TTg nêu rõ, bãi bỏ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01 tháng 04 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, Chống dịch COVID-19 và Thủ tướng Chính phủ ban hành, cụ thể: Bãi bỏ 20 Quyết định của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, Chống dịch COVID-19; bãi bỏ 13 Công văn của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, Chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, Quyết định 1269/QĐ-TTg cũng bãi bỏ 4 Công điện của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, Chống dịch COVID-19, 8 Chỉ thị và 3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ./.

https://www.vietnamplus.vn/bai-bo-mot-so-van-ban-phong-chong-dich-covid19/904899.vnp
Các tin khác: