Định Hóa: Nâng cao tỷ lệ cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử

Cập nhật ngày: 30/05/2023 09:08 (Lượt xem: 967)
Là địa bàn miền núi, điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, nhiều đảng viên chưa sử dụng điện thoại thông minh hoặc sinh sống tại xóm, bản thuộc "vùng lõm" sóng di động nên tỷ lệ đảng viên cài đặt ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” của huyện Định Hóa còn thấp. Tính đến nay, toàn huyện có 5.921/7.976 đảng viên cài đặt ứng dụng, bằng 74,24% (thấp hơn tỷ lệ chung toàn tỉnh, là gần 90%).

Đảng viên thuộc Chi bộ Trung tâm Văn Hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Định Hóa tra cứu thông tin trên ứng dụng "Sổ tay đảng viên điện tử".

Trong tổng số 2.055 đảng viên của huyện Định Hóa chưa cài đặt ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”, có gần 1.400 trường hợp thuộc diện miễn sinh hoạt, cao tuổi, không sử dụng điện thoại thông minh hoặc đảng viên tại các đơn vị có tính đặc thù.

Để nâng cao tỷ lệ đảng viên cài đặt ứng dụng trong thời gian tới, Huyện ủy Định Hóa đã xây dựng kế hoạch, thành lập tổ công tác, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách các chi bộ, đảng bộ trực thuộc; tổ chức tập huấn, hướng dẫn đến từng đảng viên.

Đến nay, Đảng bộ huyện đã rà soát, chuẩn hóa thông tin (số thẻ, họ tên, nơi sinh hoạt…) của 97% đảng viên đã cài đặt và sử dụng ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”; cập nhật các văn bản chỉ đạo, tài liệu, nghị quyết, chương trình hành động, đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lên ứng dụng để đảng viên thuận tiện theo dõi, tra cứu…

Đảng bộ huyện Định Hóa đặt mục tiêu phấn đấu đến hết tháng 8/2023, 100% tổ chức đảng và đảng viên có đủ điều kiện trong các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy thực hiện xong việc cài đặt, đăng ký tài khoản và chuẩn hóa thông tin đảng viên trên ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”.
https://baothainguyen.vn/chinh-tri/202305/dinh-hoa-nang-cao-ty-le-cai-dat-so-tay-dang-vien-dien-tu-964593a/
Các tin khác: