Tập huấn về chuyển đổi số cho đại biểu người dân tộc thiểu số, tôn giáo

Cập nhật ngày: 30/03/2023 09:34 (Lượt xem: 964)
Ngày 29-3, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện Định Hóa tổ chức hội nghị tập huấn về chuyển đổi số (CĐS) cho cán bộ MTTQ cấp xã và đại biểu người dân tộc thiểu số (DTTS), tôn giáo trên địa bàn huyện (ảnh).

 

Tại buổi tập huấn, 98 cán bộ ủy ban MTTQ của 23 xã, thị trấn và các đại biểu người DTTS, tôn giáo trên địa bàn huyện đã được đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh truyền đạt các nội dung: Tình hình thực hiện chương trình CĐS trên địa bàn tỉnh; ứng dụng CĐS trong dịch vụ công; các quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; nhận biết và phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo qua Internet; tình hình triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022-2025 (Đề án số 06)...

Thông qua tập huấn, các cán bộ MTTQ cấp xã và các đại biểu người DTTS, tôn giáo sẽ tiếp tục tuyên truyền về CĐS tại địa phương, giúp đồng bào DTTS, tôn giáo nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp cận thông tin, ứng dụng CĐS vào đời sống, sản xuất và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn…

https://www.baothainguyen.vn/xa-hoi/202303/tap-huan-ve-chuyen-doi-so-cho-dai-bieu-nguoidan-toc-thieu-so-ton-giao-356772b/
Các tin khác: